Osavremenjavanje fabričkih laboratorija u kompaniji „Alumina“ (VIDEO)

U kompaniji „Alumina“ nastavljeno je osavremenjavanje fabričkih laboratorija. Još jedan novi uređaj nabavljen je u sektoru Kontrola kvaliteta.

U Centralnoj laboratoriji instaliran je laserski analizator koji obezbjeđuje brzinu, tačnost i preciznost hemijskih analiza. Vrijednost ovog uređaja je oko 100.000KM.

Gordana Gavrić, rukovodilac službe Centralna laboratorija je istakla da se radi o uređaju marke Antopar koji služi za određivanje gramometrijskog sastava veličine čestice.

„Ovaj parametaj je izuzetno značajan kako za sam tok proizvodnje tako i za primjenu svih naših gotovih proizvoda. Veoma je značajan parametar za određivanje glinice, svih vrsta zeolita i iz tog razloga kvalitet mora da bude na veoma  visokom nivou. Ovaj uređaj je zadovoljio taj kriterijum jer nam obezbjeđuje brzu, preciznu i tačnu analizu“, kazala je Gavrić.

U cilju što boljeg praćenja procesa proizvodnje i dobijanja kvalitetnih hemijskih analiza njihovih proizvoda proteklih godina u kompaniji „Alumina“ investirana su značajna finansijska sredstva u nabavku nove opreme i uređaja koji prate rad dvije laboratorije.

„Potreba za modernizacijom i osavremenjavanjem laboratorija u sektoru Kontrola kvaliteta pojavila se iz nekoliko razoga. Sa jedne strane imali smo stariju opremu koja je u laboratoriji nekih 20, 30 godina za koju više nismo mogli pronaći rezervne dijelove, koja je jednostavno potisnuta sa tržišta usljed nekog napretka u razvoju proizvodnje same laboratorijske opreme. Sa druge strane imali smo trend porasta razvoja naših proizvoda i proizvodnje novih proizvoda, zatim su se pojavile potrebe za karakterizacijom nekih novih parametara kada su u pitanju gotovi proizvodi“, istakla je Gordana Ostojić, zamjenik direktora sektora Kontrola kvaliteta.

(PR)

 

Pročitajte još

Popularno