Iznajmljuju se laboratoriji za start-ap preduzeća u Beču

U Beču je od 1. maja 2019. godine otvoren konkurs za start-ap preduzeća u oblasti prirodnih nauka.

Svi zainteresovani odmah mogu da se prijave za dodelu mesta u laboratorijama naučno istraživačkog centra „Vienna Biocenter“ u Beču.

Cilj konkursa je da se start- apovima u oblasti prirodnih nauka olakša rad, kako ne bi morali da ulažu sredstva u skupu infrastrukturu na samom početku svog poslovanja. Start-ap laboratorije na površini od 1100 m² raspolažu opremom iz oblasti biohemije, biomedicine,
biotehnologije, genetike, molekularne biologije i farmacije.

Istraživački centar „Vienna Biocenter“ obuhvata 16 kompanija, 4 istraživačka centra, fakultet primenjenih nauka, asocijaciju za naučnu komunikaciju, poslovni inkubator i agenciju za odnose sa javnošću. U ovoj ustanovi se na površini od 90 m² istraživanjem i naučnim radom bavi ukupno 1800 zaposlenih i 1500 studenata.

Start-ap laboratorije Privredne agencije Beča pružaju podršku preduzećima u oblasti nauke da jednostavno, fleksibilno i uz minimalan rizik započnu svoj biznis.

Dobar primer iz prakse je kompanija Marinomed Biotech koja posluje sa preko 30 zemalja iz centrale u Beču. Prema izveštaju Privredne agencije ukupno 177 bečkih preduzeća je uložilo 750 miliona evra u istraživanje i razvoj 2017 godine.

Pročitajte još

Popularno