Prve informacije o održavanju ispita na Bečkom univerzitetu

Zbog trenutačne pandemije, sve više svjetskih univerziteta počinje da uvodi digitalnu formu održavanja ispita. Dok u Austriji ne postoje još finalne informacije o tome kako će se ispiti održavati u aprilskom roku, danas su predstavljene neke od prvih informacija o tome kako bi održavanje ispita moglo da izgleda.

Dva najveća univerziteta u Austriji prema broju studenata sada su postavila pravila o tome kako bi se trebali održavati ispiti u digitalnom obliku.
Bečki univerzitet za ekonomiju i poslovanje (WU) i Univerzitet u Beču, su donijeli odluku da ispite u predstojećem aprilskom roku održavaju online.

Na WU-u, online ispiti će se održavati  kroz portal za učenje MyLearn. Za učešće studentima je potreban računar koji posjeduje kameru ili web kameru, online nalog studenta WU-a, stabilnu internetsku vezu i registraciju na platformi Microsoft Teams.

Fotografija prostora za sjedenje

Dva ili tri dana prije ispita moraće se prikazati fotografija okoline za online ispit, koja će takođe da sadrži lice i ID studenta ili službenu ID fotografiju pored toga. Na dan ispita studenti se moraju prijaviti 30 minuta prije početka ispita, potpisati deklaraciju o ispitu i pristati na mrežni nadzor.

Sve potrebne komunikacije između studenata, odgovornih za preglede i specijalistički nadzor obavljaju Microsoftovi timovi – na primjer, ako se pojave pitanja o ispitu ili ako se pojave tehnički problemi.

Drugi pristup Uni Wien-a

Za razliku od WU, Bečki univerzitet uglavnom traži od svojih profesora da ispite održavaju usmeno. Ako kurikulum to ne dopušta ili nije moguće iz drugih razloga, pismeni ispiti se mogu izvesti digitalno na Moodle platformi za učenje. Studenti se moraju prijaviti tamo sa svojim nalogom; druge metode identifikacije nisu predviđene, za razliku od WU.

Univerzitet u Beču svojim profesorima preporučuje dve od četiri moguće vrste ispita – „Ispiti kod kuće“ i digitalne pismene ispite sa otvorenim pitanjima koja se mogu preuzeti pomoću ispitnog lista.

U prvom se navodi jedan ili više zadataka koji se moraju završiti u roku od najviše nekoliko dana – na primjer, planiranje lekcije o određenoj temi u obuci nastavnika ili rješavanje pitanja korištenjem literature. U ovoj varijanti, međutim, napor za korekciju je veliki.

Dozvoljeno je “varanje”

Za digitalni pisani ispit s ispitnim listićem koji se može preuzeti, vremenski period rada ispita bi bio kraći. . Kao i kod “Take Home Exam”, ispit je osmišljen kao otvoreni format knjige, pa se mogu koristiti alati za pomoć- na primjer za interpretaciju podataka i opravdanje odluka.

Moguća provjera plagijata

S druge strane, pisani ispiti koji se polažu izravno na Moodle-u preporučuju se samo u ograničenom obimu, višestruki formati izbora se ne preporučuju.Upravo zbog mogućnosti tehničkih problema, a i činjenice da bi mnogi studenti prepisivali.

Trebala bi postojati mogućnost provjere plagijata, kao i mogućnost da ispitivači postavljaju usmena pitanja u roku od četiri sedmice – i u slučaju sumnje, kao i nasumično.

Univerzitet trenutačno radi na pronalaženju novih rješenja koja bi trebala biti predstavljena 21. aprila.

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno