Austrija: Radnici u ovoj branši dobiće bonus od 1500 evra u 2024. godini

Približno 13.000 zaposlenih u industriji telekomunikacija prvi put će imati koristi od inflacionih bonusa 2024. godine

Dobrovoljna naknada za troškove života istekla je krajem prošle godine i bila je oslobođena poreza. Nova uredba za ovu godinu predviđa da je plaćanje moguće samo ako se ispune određeni uslovi. Otprilike 13.000 zaposlenih stoga može da očekuje bonus od najmanje 1.500 evra u 2024.

Poslodavci su u poslednje dve godine svojim zaposlenima mogli dobrovoljno da isplate neoporezivi bonus za troškove života do 3.000 evra godišnje. Međutim, za ovu godinu važe novi propisi. Poslodavci mogu isplatiti bonus samo ako je to odlučeno tokom pregovora o KV. Dodatak za zaposlene mora biti u potpunosti vezan za mjere utvrđivanja plata.

Ministar finansija Magnus Bruner (OVP) ranije je apelovao na predstavnike poslodavaca i zaposlenih da i ovaj bonus iskoriste u pregovorima o platama za 2024. Međutim, sindikati i predstavnici zaposlenih odbili su jednokratne isplate jer se brzo troše. U ovoj industriji, bonus će biti isplaćen do 1500 evra

Približno 13.000 zaposlenih u industriji telekomunikacija prvi put će imati koristi od inflacionih bonusa 2024. godine. Prema kolektivnom ugovoru, svi zaposleni koji su bili u radnom odnosu na dan 31. decembra 2023. dobiće neoporezivi bonus od 1.500 evra na ime naknade za život. Pripravnici će dobiti 500 evra.

Istovremeno, kolektivni ugovor u toj grani daje pravo na dobrovoljnu, neoporezivu i bescarinsku isplatu nagrada zaposlenima do ukupno 3.000 evra. Kompanije svojim zaposlenima mogu isplatiti dodatne bonuse pored ugovorenih 1.500 evra. Ne moraju da budu oporezovani i nema doprinosa za socijalno osiguranje.

(Heute.at)

Pročitajte još

Popularno