Novi sastav vlade Republike Srpske: Poznata imena budućih ministara

Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj posebnoj sjednici bira novu vladu Republike Srpske. Mandatar Radovan Višković izložio je ekspoze i predložio sastav svog kabineta.

Tako je ministarka finansija Zora Vidović, ministarka za građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar privrede Vjekoslav Petričević.

Ministar energetike i rudarstva biće Petar Đokić, poljoprivrede Boris Pašalić, saobraćaja i veza Neđo Trninić, ministar za evropske integracije i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, ministar trgovine i turizma Dragica Kovač.

Sonja Davidović je ministarka porodice omladine i sporta, pravde Anton Kasipović, Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Lukač, rada i boračko invalidske zaštite Duško Milunović, ministar novog ministarstva nauke je Srđan Rajčević, kulture i prosvjete Natalija Trivić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, a ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Povećanje konkrentnosti i produktivnosti

Akcenat nove Vlade Republike Srpske u naredne četiri godine biće otklanjanje niskog nivoa konkurentnosti i produktivnosti u privredi, potom fiskalno preizdašan zdravstveni sektor, koji akumulira neizmirene obaveze, neefikasan javni sektor, neusklađenost obrazovanja i tržišta rada, sa izraženom strukturom nezaposlenosti, te neodrživa demografska slika RS.

Kazao je ovo pred poslanicima Narodne skupštine RS, mandatar Radovan Višković, iznoseći program rada Vlade RS u naredne četiri godine.

– Ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove Vlade RS odnose se na povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede RS s ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije RS, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja – stoji u ekspozeu, koji je Višković pročitao pred poslanicima NS RS.

Dodaje se da će prioritet buduće Vlade RS biti i zaštita ljudskih prava i bezbjednost građana Srpske.

Takođe, fokus će biti stavljen i na mlade, te penzionere, invalide i boračke kategorije.

Neophodna reforma zdravstva

Višković se u svom ekspozeu posebno osvrnuo na probleme u zdravstvenom sistemu RS, navodeći da je on trenutno fiskalno preizdašan i nereformisan.

Definisanjem jasne odgovornosti svih aktera zdravstvenog sistema, buduća Vlada RS će prvenstveno izvršiti povezivanje svake zdravstvene ustanove sa njenim osnivačem, insistirajući da osnivač i upravljač ustanovom preuzme punu odgovornost za njeno upravljanje.

– Kako bi se stvorili uslovi za uvođenjem zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja u trezorski sistem poslovanja, te na taj način povećala fiskalna odgovornost, potrebno je prije toga definisati i dosljedno sprovesti mjere koje će „zaustaviti krvarenje“ zdravstvenog sistema, odnosno dodatno stvaranje neizmirenih obaveza – naveo je Višković.

On je dodao da će Vlada RS obaviti inventuru svih obaveza zdravstvenog sistema, nakon čega će definisati model i sprovesti mjere za izmirenje neizmirenih obaveza u zdravstvenom sistemu.

Posebna pažnja Vlade RS, kako navodi Višković, biće posvećena efikasnosti ukupnog javnog sektora.

Izmjena strukture budžetske potrošnje i stvaranje fiskalnog prostora za povećanje javnih investicija biće realizovano provođenjem niza mjera koje će imati za posljedicu smanjenje učešća potrošnje na plate, privredniju i efikasniju raspodjelu podsticaja i ukupnih socijalnih davanja, te novu politiku obezbjeđenja potrebnog finansiranja.

Višković obećava i uspostavljanje Registra podsticaja, koji će obuhvatiti podsticaje na svim nivoima vlasti u RS, te Registar socijalnih davanja, kako bi se izvršila pravednija raspodjela i bolje „ciljanje“ svih budžetskih davanja.

Višković je naveo da će posebna pažnja Vlade RS u narednom periodu biti usmjerena na reformu javnih preduzeća, koju će podijeliti u tri segmenta.

Demografska obnova – nacionalni cilj

Najavio je i objedinjavanje nadzora finansijskog sistema kroz objedinjavanje Agencije za bankarstvo RS, Agencije za osiguranje RS, te Komisije za hartije od vrijednosti RS, a sve s ciljem uspostavljanja efikasnijeg i efektivnijeg nadzornog tijela.

Radiće se i na izradi Registra boračkih kategorija, a ponovo će biti pokrenut i Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u RS.

Višković je istakao da će nova Vlada RS analizirati prenešene nadležnosti sa RS na BiH, te će se raditi na vraćanju svih nadležnosti koje su naknadno oduzete od RS.

– Posebna pažnja biće posvećena sređivanju evidencija Zavoda za zapošljavanje RS, na način da lica koja aktivno traže posao budu odvojena od onih koji su na evidenciji Zavoda radi ostvarivanja drugih prava, a ostvarivanje prava na besplatno zdravstveno osiguranje prenijeti na Fond zdravstvenog osiguranja – najavio je Višković.

Osvrćući se na odlazak građana iz RS, te nisku stopu nataliteta, Višković je kazao da će pažnja nove Vlade RS biti usmjerena na mlade, te mjere podrške roditeljstvu.

– Demografska obnova RS je naš osnovni nacionalni i politički cilj – istakao je Višković.

Modernizacija administrativnog aparata, te istraživanje, razvoj, inovacija i digitalna ekonomija, samo su neke od mjera koje Višković planira da uvede u narednom periodu.

– Moramo osmisliti i realizovati kompletan novi razvojni pravac baziran na digitalnoj ekonomiji, u kojem će naši ljudi izvoziti ono čega nam sigurno ne manjka, a to su ideje, inovacije, softver, i sve ono što ćemo objediniti pod nazivom „e-Srpska“, odnosno četverogodišnji investicioni program koji će RS podsticati i strateški podržavati razvoj elektronskog poslovanja – istakao je Višković.

Informaciona bezbjednost, e-uprava, tržište kripto kapitala, samo su neki od segmenata razvoja informacionog društva koja će biti u funkciji ekonomskog razvoja RS.

Višković se dotakao i nedostatka kvalitetnog, visokoobrazovnog kadra, iz oblasti informacionih tehnologija u RS, navodeći da će se kroz studentske stipendije i bolji studentski standard, iskazati posvećenost Vlade RS u usmjeravanju mladih za studiranje u oblasti informacionih tehnologija.

Govoreći o spoljnoj politici, Višković je kazao da će Brisel u novoj Vladi RS imati pouzdanog partnera na putu evropskih integracija, ali uz uslov punog poštovanja njenog ustavnog položaja i nadležnosti.

U fokusu i kultura i sport

U fokusu nove Vlade RS naćiće se i dijaspora, razvojni projekti sa Srbijom, te nastavak dosadašnje saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom. Višković je istakao da je opredjeljenje RS evropski put, te razvijanje dobrosusjedskih odnosa sa zemljama u regionu.

– Mi, takođe, želimo što bolje odnose sa Amerikom. Institucije RS u potpunosti podržavaju politiku američkog predsjednika Donalda Trampa o nemiješanju u unutrašnje stvari drugih država – naveo je Višković.

On se u svom ekspozeu dotakao i razvoja sporta i kulture, navodeći da će to biti, takođe, u fokusu nove Vlade RS.

Višković je ponovio da će nova Vlada RS insistirati na odlasku visokog predstavnika iz BiH i stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, kao i na reformi pravosuđa na nivou BiH. On se dotakao i Instituta za nestala lica BiH, navodeći da su organi RS potpuno nezadovoljni radom te institucije.

Višković je na kraju svog ekspozea ističe da će pažnja Vlade RS biti usmjerena i na one oblasti koje danas nisu pomenute, kao što je to činila i prethodna Vlada.

PDP sa tablama na stolovima

Poslanici PDP na poslaničke klupe postavili su tablu sa “tri zahtjeva od kojih PDP neće odustati”.

To su novi izborni zakon BiH, istina i pravda za sve i nepristrasan rad Javnog servisa Srpske – RTRS-a.

(RTRS, Srpska Info, foto: S. Pašalić)

Pročitajte još

Popularno