„Petkom bez štampanja“ u Beču

Pružajući podršku u borbi protiv klimatskih promena i redukovanju emisije ugljen- dioksida bečki Narodni univerziteti uvode „Petak bez štampanja“.

Ideja je da se štampanje smanji na apsolutni minimum, odnosno da se poslednjeg radnog dana u sedmici štampaju samo neophodna dokumenta za rad univerziteta.

Pored toga, plan je da se štampači izbace iz kancelarija i da se uvede jedan centralni štampač za sve. Na taj način bi se količina odštampanih papira postepeno smanjila i ostalim danima u toku sedmice.

O važnosti zaštite životne sredine za Bečlije svedoči rad Savetovališta za životnu sredinu na Narodnim univerzitetima koje postoji od 1988 godine i bavi se održivim razvojem i drugim ekološkim temama.

U Beču se godišnje sakupi oko 8 tona starih električnih uređaja, od čega 1.5 tona završi u Demontažno-reciklažnom centru. Dospeli aparati se rastavljaju, recikliraju, ponovo dizajniraju i prodaju kao nameštaj ili neki dekorativni predmet.

Pročitajte još

Popularno