Gdje se u Beču može besplatno učiti njemački jezik?

Svaki odlazak na školovanje ili rad u inostranstvo sa sobom nosi mnoge izazove i prepreke koje je brže i jednostavnije savladati kada se poznaje strani jezik. Za lakše prilagođavanje novim načinima života u Austriji neophodno je poznavanje njemačkog jezika.

Mnogi i prije odlaska iz rodnog grada upisuju kurseve njemačkog jezika, ali sa učenjem intenzivno nastave kada se presele u Austriju. Postoje mnoge škole i centri u kojima njemački jezik, od početnog do naprednog nivoa, mogu da uče stranci koji su odlučili da žive u Austriji.

Cijene kurseva su različite i zavise od nivoa jezika, trajanja kursa, ali i od toga da li su polaznici kursa studenti, učenici, zaposlena ili nezaposlena lica.

Studenti sa prostora bivše Jugoslavije jezik uče u školama koje su određene shodno propisima o studiranju i ostvarivanju prava na studentsku vizu.

Međutim, dunav.at je istražio neka mjesta gdje se u Beču može besplatno učiti njemački jezik. Strancima je na raspolaganju besplatno učenje jezika gotovo u svim okruzima i to od učenja alfabeta i osnova jezika do usavršavanja njemačkog jezika putem konverzacije.

Među centrima koji pružaju besplatne kurseve nalazi se i Wiener Hilfwerk Nachbarschaftszentrum. Da bi se besplatno učio njemački jezik u ovoj organizaciji neophodna je prijava svih zainteresovanih polaznika kursa. Ovdje se jezik uči kroz rad u grupama, kroz igru i opuštene razgovore. Nachbarschaftszentrum organizuje kurseve u deset bečkih okruga, obuhvatajući prostor cijelog grada.

Bez prethodnih prijava budućih polaznika moguće je učiti jezik i kod Autonomes Kollektiv: Offene Deutschkurse, a na njihovom blogu se može pronaći više detalja o mjestu i vremenu održavanja kurseva.

Postoji nekoliko organizacija čiji su projekti besplatnog učenja jezika namjenjeni samo ženama. Među tim organizacijama je i Peregrina – Beratungs, Bildungs und Psychotherapiezentrum, koji nudi kurseve za početnike iz osnova njemačkog jezika.

Od jeseni će Vereingung für Frauenintegration ponovo organizovati kurseve njemačkog jezika za žene koje imaju djecu. Ova organizacija obezbjeđuje i čuvanje djece za vrijeme trajanja predavanja, što je olakšavajuća okolnost za sve majke koje uče njemački jezik.

Mi smo izdvojili samo neka od mjesta u Beču gdje se besplatno mogu sticati znanja iz njemačkog jezika, a svi detalji u vezi sa ovim kursevima i uslovima učeša u radu ovih kurseva nalaze se na internet stranicama navedenih organizacija.

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno