Ambasador BiH pri OEBS-u u Beču: Držanje po strani važno za očuvanje mira

Ambasador BiH pri OEBS-u u Beču Siniša Bencun rekao je da za BiH nije dobro da se svrstava na bilo koju stranu u vremenu turbulencija na međunarodnom planu, iako su pritisci veliki, jer je to način da sačuva sopstveni mir i sigurnost.

“Čak i politička teorija kaže da je za zemlje sa potencijalom za unutrašnju destabilizaciju, kakva je svakako BiH, u vremenu ovakvih turbulencija na međunarodnom planu najbolje držati se po strani i pokušati sačuvati sopstvenu stabilnost i bezbjednost”, rekao je Bencun u intervjuu Srni.

On je naveo da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništa treba da sprovodi politike koje su usaglašene na nivou Predsjedništva BiH i na toj sinhronizaciji trebaće ozbiljno raditi naredni sastav Savjeta ministara i Predsjedništva BiH.

Dok se ne srede odnosi među ključnim partnerima u vlasti, BiH će za većinu spoljnopolitičkih pitanja imati tri pravca djelovanja, a ne jedan, kaže Bencun i dodaje da je neprimjereno da se za važne bilateralne sastanke organizuju jednonacionalne delegacije, a takva praksa, koja se mogla vidjeti, sigurno ne doprinosi izgradnji povjerenja među ključnim političkim partnerima u BiH.

Bencun je ocijenio da je spoljna politika u principu ogledalo odnosa na unutrašnjem planu, te da i na zakonskom i strateškom planu BiH nema odgovarajuće akte skorijeg datuma koji bi bolje uredili ovu oblast, pa se ostavlja puno prostora za lične manevre.

“To se ogleda i kod sada aktuelne globalne krize. Na primjer, iako BiH nije zauzela nikakav službeni stav o ratu u Ukrajini i uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, zavisno od toga ko je ambasador, BiH se pridružuje ili ne pridružuje stavovima i sankcijama koje uvodi EU. To je samo jedan primjer da iz BiH dolaze disonantni tonovi o nekom pitanju, što šteti ugledu države i stvara neuobičajenu sliku na međunarodnom planu”, rekao je Bencun.

Institucije Republike Srpske vidljive na međunarodnoj sceni

Kada je riječ o stavu članica OEBS-a prema statusu Republike Srpske u okviru BiH, Bencun je rekao da je postojala čudna praksa da se pozivi upućuju samo institucijama na nivou BiH, iako se izvorna nadležnost nalazi u entitetima, a nekad i kantonima, što je Misija BiH promijenila u posljednje tri godine pozivajući institucije sa svih nivoa vlasti da predstavljaju BiH na međunarodnim forumima gdje god imaju kompetencije za to.

“Tako su i institucije i pojedinci iz Republike Srpske imali priliku da izađu na međunarodnu scenu kada govorimo o borbi protiv terorizma i trgovine ljudima, sajber bezbijednosti, ekološkim i ekonomskim i pitanjima nacionalnih manjina”, istakao je Bencun.

On je napomenuo da je nedavno u Banjaluci OEBS organizovao uspješnu radionicu za desetak zemalja regiona o sajber bezbijednosti, uvažavajući rezultate koje je u toj oblasti napravilo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

“Takođe, kod svih posjeta visokih zvaničnika OEBS-a insistirali smo da se one ne završe u Sarajevu, nego da se produže i na druga sjedišta adekvatnih institucija, uključujuči Banjaluku i Mostar”, dodao je Bencun.

On je naglasio da je multilateralna diplomatija prilika da na jednom mjestu utičete na imidž svoje kod mnogo drugih zemalja, te da realno to nije jednostavan zadatak obzirom da su stavovi većeg broja zemalja, posebno ključnih u međunarodnoj areni, već formirani često na osnovu stereotipa.

“Dao sam sebi zadatak da u svakoj prilici popravljam tu sliku, nerijetko iskrivljenu i zasnovanu na medijskim i drugim špekulacijama. U svojim nastupima uvijek sam isticao pozitivne poteze Savjeta ministara, Vlade Republike Srpske i Vlade FBiH u oblasti o kojoj je bilo govora. Takođe, pokušao sam animirati predstavnike naših institucija da učestvuju u događajima koje su organizovale UN agencije i OEBS”, istakao je Bencun.

Veći nivo aktivnosti i prisustva Misije u BiH

On je rekao da je nivo aktivnosti i prisustva Misije BiH u međunarodnim organizacijama koje se nalaze u Beču podigao na veći i zapaženiji nivo, za koji se nada da će ostati praksa i nakon njegovog odlaska sa mjesta ambasadora.

“Na primjer, uveo sam praksu da se BiH oglašava o svim bitnim pitanjima političke i svake druge prirode za koje postoje usaglašeni stavovi na nivou BiH. Tako nije izostalo naše aktivno učešće na svim godišnjim događajima OEBS-ovih institucija, posebno iz oblasti ljudskih prava i OEBS-ove ekonomsko-ekološke dimenzije, gdje smo redovno prezentovali šta je BiH uradila na sprovođenju obaveza koje proizilaze iz članstva u ovoj organizaciji”, naveo je Bencun.

On je dodao da su aktivno bili uključeni u sve aktivnosti Specijalne posmatračke misije u Ukrajini.

“Smatrao sam da naš glas treba da se čuje uzimajući u obzir da smo bili treći najbrojniji kontigent u okviru ove Misije sa više od 50 angažovanih ljudi na terenu. Nažalost, SMM je prestao sa radom s početkom rata u Ukrajini, i upravo tih dana bili smo posvećeni bezbjednoj evakuaciji naših ljudi”, rekao je Bencun.

On je istakao da je bilo i određenih ad hok aktivnosti, poput nabavke tri seta opreme za zdravstvene institute u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru na početku pandemije virusa korona, kada je bilo teško doći do bilo kakve opreme.

Bencun je ocijenio da ima dobru komunikaciju sa organizacijama koje pokriva, te da su s pažnjom pratili šta će reći OEBS-ovi tematski i drugi izvještaji o BiH.

“Moguće da prije mene tome niko nije pridodavao značaj, ali smatrao sam da nije primjereno da se o nama govori sa neutemeljenom kritikom samo da bi neki njihov odjel opravdao svoje postojanje. Sjećam se da smo jedan OEBS-ov izvještaj o rodnoj ravnopravnosti u BiH vratili na doradu jer je bio fokusiran na neosnovanu i pristrasnu političku kritiku a ne na temu kojom se bavio, uz niz paušalnih ocjena, bez izvora informacija. Taj izvještaj na kraju nikad nije ni objavljen”, rekao je Bencun.

Pročitajte još

Popularno