Beč obeležava deset godina podrške LGBTIQ zajednice

Beč obeležava deset godina podrške LGBTIQ zajednice kroz uspešno realizovan 91 projekat i finansiranje u visini od 187 hiljada evra.

Ove godine Beč obeležava desetogodišnje finansiranje LGBTIQ projekata sa ukupno 187 hiljada evra. Od 91 projekta u poslednjih deset godina, 65 se bavilo različitim seksualnim orijentacijama, a 46 transrodnim osobama.

Projekat na temu interseksualnosti je prvi put finansiran 2014 godine, a ukupno 27 projekata se bavilo ovom temom. 22 projekta odnosila su se na oblast obrazovanja, a 16 na pozorište i umetnost. Beč je takođe dodelio 21 hiljadu evra iz gradskog budžeta za aktuelne projekte koji oslikavaju životnu situaciju pripadnika LGBTIQ zajednice: „Dan kvir istorije“, brošuru o promeni pola za transrodne osobe i izvođenje empirijske studije o braku za sve.

Počev od 1998. godine Beč je osnovao Agenciju za borbu protiv diskriminacije za istopolni i transrodni stil života (WASt). WASt redovno organizuje javne događaje, predavanja i kurseve na kojima produbljuje relevantna pitanja LGBTIQ zajednice.

„Beč se u saradnji sa WASt-om već 22 godine bori protiv diskriminacije i zalaže za ravnopravnost LGBTIQ osoba u društvu, ali to ne možemo da učinimo sami, već zajedno sa šarenom, raznovrsnom i kreativnom LGBTIQ zajednicom“ izjavio je član gradskog veća Jirgen Černohorski.

Budući da su dimenzije različitosti važne, ali nisu dovoljno „vidljive“, u fokusu finansiranja 2020 godine
biće projekti koji imaju intersekcionalne zahteve i ciljeve – pojasnio je Volfgang Vilhelm, direktor kancelarije WASt. Intersekcionalnost je međusobni uticaj više aspekata kao što je npr. rod, pol, boja kože ili stepen invaliditeta na diskriminaciju pojedinca.

Svake godine od 1 oktobra do 31 decembra mogu da se pošalju predlozi projekata za narednu godinu preko internet stranice www.queer.wien.at. Svako udruženje se finansira uz podršku bečkog Sekretarijata za obrazovanje i vannastavne aktivnosti sa ukupno 5 hiljada evra po projektu.

Pročitajte još

Popularno