Istraživanje Europske agencije za okoliš: Hrvatski Jadran nije besprijekorno čist

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je veliko istraživanje posvećeno kvaliteti vode za kupanje diljem Europske unije, u kojoj su kompilirani podaci iz svih 28 država članica iz 2017. godine u kojima je obrađena kvaliteta 22 tisuće mjesta za kupanje, od morskih plaža preko jezera do rijeka.

Zanimljivo je da ovaj izvještaj EEA razbija mit o besprijekornoj čistoći hrvatskog Jadrana, jer su rezultati pokazali da čišće more imaju npr. Malta, Cipar i Grčka, dok najčišću vodu za kupanje u EU imaju Luksemburg, Malta, Cipar, Grčka i Austrija.

Kada je riječ o cijeloj Europskoj uniji, pokazalo se da 96 posto istraženih lokacija ispunjavaju minimalne kriterije kvalitete vode za kupanje, dok je 85 posto izvrsne kvalitete, što je s rezultatima istog istraživanja iz 2013. poboljšanje za 2,4 posto.

Hrvatska morska kupališta su većinom izvrsna, ali postoje izuzeci

Kada je riječ o rezultatima za Hrvatsku, istražena je kvaliteta vode za kupanje na 976 lokacija, od kojih se 949 nalazi na moru, a 27 u unutrašnjosti zemlje. Sveukupna kvaliteta vode za kupanje je u 95 posto izvrsna ili zadovoljavajuća, no postoje velike razlike između kvalitete vode za kupanje na moru i na lokacijama u unutrašnjosti zemlje, kojih tek oko 15 posto spada u kategoriju izvrsne kvalitete. Sveukupni hrvatski rezultat je, dakle, lošiji zbog kupališta u unutrašnjosti. Ipak, postoji i nekoliko kupališta na središnjem i južnom dijelu Jadrana na kojima je voda tek zadovoljavajuće kvalitetna za kupanje, a ne u kategoriji izvrsne.

Na svakoj od lokacija se uzelo desetak uzoraka vode, većina u sezoni kupanja koja se za morske plaže računa od 1. lipnja do 5. listopada, a za kupališta u unutrašnjosti od 1. lipnja do 15. rujna. Testiralo se na bakterije poput Escherichije coli, koje su indikator prisustva kanalizacije i otpadnih voda na kupalištima.

Hrvatski rezultati nisu, kada se sveukupno pogledaju, loši, jer pripadamo skupini zemalja u kojima su se sva testirana kupališta pokazala barem zadovoljavajuće kvalitete vode, a uz Hrvatsku su tu još Belgija, Litva, Rumunjska, Slovenija i Švicarska.  S druge strane, kupališta u Grčkoj, Malti i Cipru su od onih u Hrvatskoj kvalitetnija po kriteriju čistoće morske vode.

(index.hr)

Pročitajte još

Popularno