U okeanima će uskoro biti više plastike nego živih bića

​Ekološka grupa Earth Island Institute podnjela je tužbu protiv Coke, Pepsi, Nestlé, te drugih velikih kompanija koje se smatraju velikim zagađivačima, i koje javnost obmanjuju u vezi sa tim koliko plastike recikliraju.

Tako se od tuženih kompanija traži da preuzmu odgovornost za „gušenje ekosistema plastikom,“ i da prestanu da javnosti nude poluinformacije zbog kojih građani osjećaju kao da se o okruženu dovoljno brine.

U saopštenju se tvrdi da će do 2050. godine u morima i okeanima biti više plastike nego ribe, a odgovorne su, tvrde ekolozi, najpre kompanije koje prednjače u proizvodnji plastične ambalaže. Ovo je prva tužba ovog tipa, i očekuje se da otkrije koliko se malo plastike reciklira.

Dezinformacije u kojima se tvrdi da kompanije već traže rješenje služe samo da umire javnost, te nanose veliku štetu, budući da obmanjivanje javnosti utiče na smanjeno interesovanje građana, te izostajanje akcija koje bi mogle da dovedu do toga da zagađivači zaista pronađu rješenje i počnu da recikliraju.

(Futurism)

Pročitajte još

Popularno