USAID raspisao javni poziv u okviru projekta ‘Diaspora Invest’

USAID Projekt Diaspora Invest raspisao je javni poziv za prijavu za tehničku podršku kompanijama registrovanim u posljednjih pet godina, a u kojima udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore.

Navedena tehnička podrška se pruža u oblastima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima ceritifikacija kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje.

USAID “Diaspora Invest” je petogodišnji projekt koji za cilj ima da potakne ekonomski doprinos bh. dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje te podrži poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja preduzeća u zemlji. U okviru projekta se realiziraju i programi tehničke podrške kvalificiranim kompanijama.

Tehnička podrška može uključiti podršku u aktivnostima fokusiranim na razvoj proizvoda i usluga , unapređenje procesa upravljanja, unapređenje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških riješenja i opreme, obuku osoblja, proces certifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, izradu razvojne strategije, kreiranje biznis plana, marketing plana i komunikacijsko planiranje…

Nakon procesa prijave, sve kvalificirane firme će biti kontaktirane od strane osoblja USAID Diaspora Invest projekta kako bi se nakon uvida u stadij poslovanja i potrebe firme identificirale potrebe i optimalni oblik i vrsta tehničke podrške koju projekt može pružiti.

Nakon utvrđivanja vrste i optimalnog modaliteta podrške pristupa se identifikaciji konsultanata, definiranju rokova, i izradi ugovora o tehničkoj podršci.

Javni poziv je otvoren do 31. augusta 2018. godine a detaljne informacije dostupne su na online platformi Diasporainvest.ba, saopćeno je iz USAID-a.

(Agencije)

Pročitajte još

Popularno