Agencije za obrazovanja BiH: Nije tačno da bh. diplome neće moći biti nostrifikovane u Hrvatskoj

Nakon što su iz Agencije za nauku i visoko obrazovanje Hrvatske objavili da diplome stečene u BiH neće moći biti nostrifikovane u Hrvatskoj jer ne ispunjavaju potrebne kriterijume, iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH saopćili su da ove informacije nisu tačne.

Navode da se validnost diploma ne može dovoditi u pitanje i povezivati s neulaskom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Evropske asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ENQA.

“Priznavanje diploma, odnosno kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope je regulisano tzv. Lisabonskom konvencijom i teći će na isti način kao i do sada. Prema tome, dovoditi u vezu navodno nepriznavanje visokoškolskih diploma sa sadašnjim aktivnostima Agencije u okviru njene aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i nema nikakvog smisla i nije tačno. Značajno je napomenuti da neke države u Evropskom prostoru visokog obrazovanja uopšte nemaju agenciju za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, ali se, i pored toga, diplome stečene na visokoškolskim ustanovama u tim državama priznaju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja”, navode iz Agencije.

Ističu da će Agencija u narednom periodu biti posebno posvećena implementaciji preporuka koje je dobila od komisije eksperata ENQA-e s ciljem unapređenja svog rada, ali i postupanja nadležnih obrazovnih vlasti i komisija stručnjaka za akreditaciju, koje su zajedno sa Agencijom učesnici u postupku akreditacije.

“Istrajavanje Agencije na putu postizanja punopravnog članstva u ENQA-i je izraz strateškog evropskog opredjeljenja Agencije i pokazatelj našeg proaktivnog pristupa i kontinuiranog unapređenja kvaliteta, kako rada Agencije, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i opšteg društvenog ambijenta u kojem svi zajedno djelujemo”, saopćeno je.

(klix.ba)

Pročitajte još

Popularno