EU postrožuje pravila oglašavanja radi zaštite maloljetnika

Zastupnici u Europskom parlamentu danas su većinom glasova usvojili izmjene direktive o pružanju audiovizualnih medijskih usluga kojima će se pooštriti pravila oglašavanja radi zaštite djece i više promicati europski sadržaji.

Strože će se regulirati sadržaji koji pozivaju na nasilje, mržnju i terorizam te oni koji prikazuju neopravdano nasilje i pornografiju. Novim pravilima, usvojenim na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, osigurat će se potpuna zabrana reklamiranja duhana, elektroničkih cigareta i alkohola na dječjim programima na televiziji i internetskim platformama za videosadržaj, ali i smanjiti izlaganje djece oglasima o nezdravoj hrani i piću.

“Oglašavanje upućeno djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su izložena djeca, i to ona od 13 do 15 godina, jer se pojavljuje na slikama, u reklamama, videoigricama i slično. Uz to, gotovo 40 posto djece u dobi do 12 godina direktno je izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina njih školske dobi je pretila”, upozorava hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan (S&D).

Sredstva za reguliranje reklamiranja smanjena za jedan posto

Borzan pojašnjava da je potreban zakonodavni okvir na razini EU-a zbog toga što je “u Europi pretilo više od pola stanovnika, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, države članice smanjile su sredstva za reguliranje reklamiranja s 2,9 na 1,9 posto”.

“Nova Direktiva o pružanju audiovizualnih medijskih usluga svim će korisnicima omogućiti jednak pristup jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije, zbog čega sam je odlučio podržati, kao i zbog činjenice da je Grupa socijalista i demokrata u EP uspjela osigurati bolju zaštitu djece i njihovih osobnih podataka, stroža pravila oglašavanja, kao i jačanje nezavisnosti medijskih regulatora”, rekao je hrvatski eurozastupnik Tonino Picula (S&D).

Izmjene potvrđuju dosadašnja ograničenja za tradicionalne medijske kuće, a uvode ih još za usluge videa na zahtjev i platforme za razmjenu videosadržaja kao što su YouTube, Netflix i Facebook. Platforme će morati osigurati učinkovit mehanizam za prijavu štetnog sadržaja i pravodobnu reakciju na prijave.

Najmanje 30 % sadržaja treba biti europskog podrijetla

Medijskim kućama se nameće kvota od najviše 20 posto oglašavanja u sklopu dnevnog programa od 6 do 18 sati. Jednako ograničenje postavljeno je i za promidžbene poruke u vrijeme najveće gledanosti, od 18 sati do ponoći.

Najmanje 30 posto sadržaja na televizijskim programima i VOD (video na zahtjev) platformama treba biti europskog podrijetla u svrhu promicanja europskog sadržaja i povećanja kulturne raznolikosti.

Direktiva je usvojena s 452 glasa, protiv je bilo 132, a suzdržanih 65.

Dogovor još uvijek mora službeno biti odobren u Vijeću ministara, a kada revidirani zakon stupi na snagu, države članice imaju 21 mjesec da nova pravila primijene u nacionalnom zakonodavstvu.

(Index.hr)

Pročitajte još

Popularno