Koordinacioni centar SPIPS Austrija: Sve je nenamerna greška aktiviste

Koordinacioni centar SPIPS Austrija oglasio se povodom objava koje su se ovih dana pojavile u javnosti i nakon zvanične objave Ambasade Republike Srbije u Beču, o upozorenju na njihov rad, a koje je dovelo do pogrešnih informacija.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Kružni e-mail, pismo koje se pojavilo kao poziv našim klubovima na kontakt i saradnju od strane jednog od naših aktivista, nenamerno je pogrešno formulisao i pogrešno razumeo nadležnosti koje je predsedništvo SPIPS-a definisalo. Aktivisti SPIPS-a ne mogu i ne žele da se mešaju u rad Konzularnih odelenja, niti ista mogu dati saglasnost aktivistima za poslove koji su u nadležnosti MSP-a (Ministarstva Spoljnih Poslova Republike Srbije, osim ukoliko se to posebnim aktom definiše na nivou MSP-a, MUP-a i SPIPS-a.

Prevashodno se mislilo na pravnu i organizacionu pomoć naših aktivista, za sve naše članove, kao i državljane naše zemlje u pogledu pravne pomoći iz domena statuta SPIPS-a . Sve to preko relevantnih advokata i advokatskih kancelarija članica SPIPS-a u R. Srbiji. Iz domena upravnih dokumenata sa nivoa informacija, kao i pomoć u vidu instrukcija za dokumenta državljana Republike Srbije koja su u nadležnosti MUP-a Republike Srbije i spadaju u upravna dokumenta za koja SPIPS Srbije po statutu ima pravo i to je odlukom na zasedanju predsedništva preneo ingirencije članu predsedništva SPIPS zaduženog za međunarodnu saradnju i šefa koordinacionog centra Austrija u skladu sa statutom SPIPS-a.

U pismu se navodi i ekonomska korist, a time se mislilo na same klubove gde bi se okupio veći broj naših dražavljana, koji žive i rade na teritoriji Republike Austrije. Sve u svemu to je jedna nesmotrena greška jednog aktiviste, a što nije stav samog predsedništva i rukovodstva na koju je Ambasada Republike Srbije u Beču pravovremeno reagovala te se stoga ovim putem naše rukovodstvo, koje je legalno obraća javnosti sa ovim saopštenjem.

Povodom pisma, koje je naš saradnik i aktivista poslao nestručno i bez konsultacije sa rukovodstvom SPIPS-a i koordinacionog centra SPIPS-a, mi se izvinjavamo svima i Ambasadi
republike Srbije i Konzularnim odelenjima u Beču i u Salcburgu, kao i državljanima Republike
Srbije koji žive i rade u Austriji, a koji su na taj način nenamerno pogrešno obavešteni.

U dispozitivu isti saradnik će biti sankcionisan merama prema statutu SPIPS-a, zbog oglašavanja
bez konsultacija i odobrenja od strane rukovodstva i pogrešne prezentacije rada i postojanja
koordinacionog centra. Rukovodstvo koordinacionog centra svoj angažman zasniva na pravilniku i
statutu SPIPS-a , koji je u skladu sa zakonom i ograđuje se od ovakvih ispada pojedinaca i
ubuduće želi da ostvari i održi dobru saradnju sa Ambasadama i Kozularnim odelenjima u Austriji,
a u korist naših članova i svih ostalih državljana naše zemlje.

Pročitajte još

Popularno