Alijansa evropskih gradova protiv platforme Airbnb

Inicijativa evropskih gradova želi da sve digitalne platforme preuzmu pravnu odgovornost, izvršavaju svoje pravne dužnosti i vrše razmenu podataka tamo gde je ona neophodna.

Amsterdam, Barselona, Lisabon, Minhen, Pariz i Beč formirali su alijansu protiv internet platforme za iznajmljivanje stanova Airbnb koja je prošle godine samo u Austriji zabeležila milion korisnika. Tim povodom predstavnici saveza Eurocities sreli su se u Minhenu 17 oktobra 2019 godine.

Trenutno važeća pravila Evropske unije nastala su 2000 godine odnosno starija su osam godina od platforme Airbnb i njenog poslovnog modela. Bečki gradski odbornik Peter Florijanšic jedan je od stručnjaka koji pripremaju stavove o ekonomiji deljenja koji će biti predstavljeni pred Evropskom komisijom u Briselu kako bi se za internet platforme pripremila nova pravila. To bi bio prvi korak u stvaranju političkog i pravnog okvira za regulisanje digitalne privrede.

Da podsetimo, Beč je pregovore sa platformom Airbnb prekinuo još krajem prošle godine zbog naplate boravišnih taksi koja nije u skladu sa austrijskim zakonom.

Naime, boravišne takse treba da uđu u gradski budžet i svi vlasnici smeštaja dužni su da imaju poseban račun za njihovu naplatu.

Airbnb je odbio automatsko pružanje podataka o naplati boravišnih taksi, ali prekid pregovora nije uticao na one iznajmljivače koji poštuju zakonske obaveze. U međuvremenu Airbnb revnosno radi na svojoj ekspanziji zato što se u sledećoj godini priprema da izađe na berzu.

Budući da putem platforme kao što je Airbnb stanodavci brže mogu da zarade, sve glasnije se čuju pritužbe da je u centru grada malo stanova koji dugoročno mogu da se iznajme.

Neki predstavnici alijanse tvrde da gradovi na ovaj način gube svoj „duh“ budući da na primer u Parizu četvrtina stanova u centru isključivo služi iznajmljivanju preko internet platformi.

Više gradova je pokušalo da stanodavcima ograniči broj dana godišnje za iznajmljivanje smeštaja. U Minhenu ovo ograničenje iznosi 8 nedelja, a u Francuskoj je širom zemlje dozvoljeno iznajmljivanje u trajanju od 120 dana.
Bečka turistička organizacija Wien Tourismus sugerisala je limit od 90 dana, ali dati predlog još uvek nije stupio na snagu.

Pročitajte još

Popularno