„Alumina“ biser privrede Srpske

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika je istinski biser privrede Republike Srpske u svakom smislu, jer konstantno širi proizvodnju, broj zaposlenih, investira desetine miliona maraka u poslovne procese, ali i brine o budućnosti proizvodnje što pokazuje činjenica da „Alumina“ kontinuirano stvara zalihe, koje su u ovom momentu dostigle količinu da su dovoljne da u nedostatku sirovine nesmetano proizvode više od četiri mjeseca.

Naime, o tome dovoljno govore podaci da je „Alumina“ u aprilu 2013. godine, kada je pokrenut stečajni postupak u Fabrici glince „Birač“, na zalihama imala sirovina u vrijednosti od oko 760.000 maraka, što je bilo dovoljno za pet dana nesmetane proizvodnje. Međutim, ova kompanija je krajem avgusta ove godine raspolagala sa sirovinama vrijednosti od 19 miliona maraka, što je dovoljno za čak 130 dana nesmetane proizvodnje, a što je više od četiri mjeseca, uzimajući u obzir da se proizvodnja u ovoj kompaniji odvija svaki dan. Pored toga, važno je naglasiti i da su ukupne zalihe u „Alumini“ 2013. godine iznosile devet miliona KM, dok su u avgustu ove godine iznosile čak 62,2 miliona maraka, što je za gotovo sedam puta više i jasan je pokazatelj uspješnog poslovanja ovog privrednog giganta.

Ilustracije radi, u ovu fabriku dnevno uđu 133 kamiona i 12 vagona sirovina za preradu, što je blizu 4.000 tona sirovina, dok iz fabrike dnevno izađu 24 kamiona i 17 vagona gotovih proizvoda ili ukupno 1.340 tona gotovih proizvoda spremnih za svjetsko tržište, koje je i osnovno tržište ove kompanije koja svoje proizvode izvozi u četrdesetak zemalja svijeta, na pet kontinenata.

„Alumina“ je do prije šest godina imala samo četiri proizvoda, dok se danas u  proizvodnom portfoliju kompanije nalazi 26 vrsta proizvoda. Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti  izgrađeno je više od 16.000 kvadratnih metara novih objekata, koji umnogome mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodnog programa najvećeg zvorničkog kolektiva. U „Alumini“ je  posljednjih godina realizovano nekoliko investicionih projekata, s ciljem rasta proizvodnje,  povećanje poslovnog dohotka i novog zapošljavanja.

U posljednje tri godine najveća investicija u kompaniji je izgradnja pogona za proizvodnju fino precipitiranih hidrata. Građevinski kompleks ovog pogona obuhvata blizu 10.000 metara kvadratnih korisnog prostora na kome je instalirana tehnološka oprema. Kompanija „Alumina“ sa proizvodnjom fino precipitiranih hidrata od 2017. godine zakoračila je na inostrano tržište sa kapacitetom od 10.000 tona godišnje. Do sada realizovane faze ovog projekta omogućuju godišnju proizvodnju od 40.000 tona fino precipitiranih hidrata. Probni rad i uvođenje instalisane opreme u rad u okviru faze „tri B“ predviđeno je do kraja ove godine. Završetkom ove faze stvaraju se uslovi za dostizanje godišnjeg kapaciteta proizvodnje od 60.000 tona fino precipitiranih hidrata. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 30 miliona KM.

Uporedo sa razvojem novih proizvodnih programa, „Alumina“ je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije kao i nemetalurške proizvodnje na bazi hidrata i glinice. Vjeruje se da je to pravi i jedini put daljeg razvoja i prosperiteta ove kompanije.

Sve ovo pokazuje da je “Alumina” biser privrede Republike Srpske i nosilac njenog razvoja, kojeg država treba nastaviti podržavati i još snažnije stati iza njene uprave, koja je odlučna da “Alumina” postane prepoznatljiva po gore pomenutim rečenicama, a ne da se spominje u kontekstu prodaje, prevara, sumnjivih kupaca itd, što smo do sada slušali u javnosti. Zato, stanimo svi uz “Aluminu”, jer od nje cijela država ima i može imati još više koristi.

Pročitajte još

Popularno