BiH bi mogla postati “hot spot” za migrante

Ministarstvo sigurnosti BiH upozorilo je kako postoji opasnost da mjerodavna tijela izgube kontrolu nad migracionim tokovima te da naša zemlja postane ‘hot spot’ za migrante ukoliko se ne osiguraju uvjeti za učinkovitu borbu protiv nezakonitih migracija.

Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da je naša država uspostavila i da kontinuirano usklađuje zakonodavni okvir sa standardima EU te je izgradila institucionalnu i administrativnu strukturu upravljanja imigracijama i azilom koja je bila dovoljna da BiH uspješno vodi imigracionu i azilantsku politiku u periodu dok se nije suočila s pojačanim nezakonitim migracijama.

“Iako mjerodavne institucije u BiH trenutno još uvijek kontrolišu nezakonite imigracije i koordiniraju djelovanje u oblasti međunarodne zaštite, nužno je osiguranje dodatnih kapaciteta za smještaj i kontrolu upravljanja povećanim brojem tražitelja azila i nezakonitih migracija”, upozorava Ministarstvo sigurnosti BiH.

Kako kažu, neophodno je osigurati uvjete koji će omogućiti da se osobe tretiraju na human način i u skladu s međunarodnim pravom i zakonodavstvom BiH u oblasti imigracija i azila.

“Ukoliko se ne osiguraju uvjeti za učinkovitu borbu protiv nezakonitih migracija i ne osigura prihvat imigranata koji izraze namjeru i podnesu zahtjev za azil, a trend nezakonitih migracija se bude uvećavao, mjerodavna tijela mogu izgubiti kontrolu nad migracionim tokovima te BiH može postati ‘hot spot’ za migrante, a time i nezakonite migracije mogu postati ozbiljan sigurnosni i humanitarni problem u BiH”, piše u informaciji koju potpisuje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

On podsjeća da je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o provedbi Plana hitnih mjera i realizacije aktivnosti navedenih u “Informaciji o procjenama i mogućnosti BiH po pitanju izbjegličke krize u regiji i EU” i pregledu situacije u vezi s migracijskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti, koja daje hronološki pregled aktuelne situacije u vezi s migracijskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti, kao i prijedloge prioriteta BiH u oblasti migracija i azila.

Ministarstvo sigurnosti BiH priprema i Informaciju s prijedlogom mjera koje se trebaju hitno poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega s istočnim susjedima BiH.

Što se tiče statističkih podataka, zabilježeno je da je u periodu od 1. januara do 16. aprila 2018. godine došlo do znatnog povećanja broja ilegalnih migranata, što pokazuju i sljedeći parametri:

1. Broj otkrivenih nezakonitih migranata od Granične policije BiH: 2.238
2. Broj predanih nezakonitih migranata Službi za poslove sa strancima (SPS) BiH od Granične policije (GP) BiH: 804
3. Broj otkrivenih nezakonitih migranata od SPS na teritoriji BiH i prihvaćenih od GP: 1.967
4. Broj osoba koje su izrazile namjeru za azil: 1.357
5. Broj osoba koje su podnijele zahtjev za azil: 282

“I pored gore navedenog, trenutna procjena stanja sigurnosti u BiH je zadovoljavajuća, a policijske agencije u BiH aktivno i budno prate sva moguća dešavanja usmjerena na eventualno ugrožavanje sigurnosti BiH te su spremne adekvatno reagovati u svakom trenutku i na svaki mogući izazov”, piše u informaciji Ministarstva sigurnosti BiH, a koja je uslijedila kao odgovor na zastupničko pitanje zamjenice predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjane Krišto.

(Klix, foto: Anadolija)

Pročitajte još

Popularno