Izbori u BiH 2018: Kako glasati iz inostranstva?

Zbog široke dijaspore koju ima država Bosna i Hercegovina, Centralna izborna komisija BiH je pripremila posebne obrasce za prijavu i uputstvo za glasanje na opštim izborima 2018. godine za sve svoje građane u inostranstvu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE ?

Izbjеgla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inostranstvu, a ispunjava sljedeće uslove:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je navršila 18 godina odnosno da će do dana održavanja izbora (07.10.2018.) navršiti 18 godina i
 • Da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini

PRVI PUT SE PRIJAVLJUJETE NA GLASANJE IZVAN BiH ?

1. OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i
 • kopiju jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta
 • kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e (lična karta BiH,vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

2. IZBJEGLA OSOBA IZ BiH (osoba koja nije nikad dobila dokument izdat u okviru CIPS-a /IDDEEA-e)

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,
 • kopiju jednog identifikacionog dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),
 • dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH) i dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

UPISANI STE U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA GLASANJE IZVAN BIH NA PRETHODNIM IZBORIMA?

IZBJEGLA OSOBA ILI OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH

Centralna izborna komisija BiH dostavit će Vam obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH.

Obrazac prijave PRP-2 trebate popuniti, potpisati i dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom:  lična karta ili  vozačka dozvola ili  pasoš.

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata: pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na Vašu adresu, prijavu možete izvršiti podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 24.07.2018. godine u 24:00 sata.

OBRAZAC PRIJAVE PRP-1 ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA GLASANJE IZVAN BiH MOŽETE DOBITI PUTEM:

 • internet-stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba)
 • internet-stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba)
 • diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu, kancelarija vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracija.

POSEBNA UPOZORENJA

POTPISI PODNOSILACA PRIJAVA NA OBRASCIMA PRP-1 I PRP-2 MORAJU BITI IDENTIČNI POTPISU SA DOKUMENTA KOJI SE PRILAŽE KAO DOKAZ IDENTITETA PODNOSIOCA PRIJAVE.

Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (FBiH ili RS). Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH koji imaju status izbjegle osobe iz BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju (FBiH ili RS). Ukoliko ne označe biračku opciju državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH neće imati pravo glasati za Opće izbore 2018. godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24.07. 2018. godine u 24:00 sata.

PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BiH ŠALJU SE NA ADRESU:

IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI

Poštanski pretinac 451

71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

ili putem e-mail adrese [email protected]

OBRAZAC ZA PRIJAVU MOŽETE POPUNITI NA OVOM LINKU

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno