Vienna Business Districts: 5.200 bečkih firmi pod jednim krovom

Nova krovna marka “Vienna Business Districts” aktuelni je projekat Grada Beča, bečke Privredne komore i Privredne agencije za bolji menadžment poslovnih zona koji je započeo ovog ljeta.

Iza krovne marke krije se podjela grada na četiri poslovna distrikta koji svi imaju svog “distrikt menadžera”. Sve je započelo kao pilot projekat 2012. godine u najjužnijoj 23. bečkoj opštini Liesing i nastavilo u sjevernom Floridsdorfu 2015. godine. Inače, bečki jug je sa 2.580 firmi i najaktivnija poslovna zona. Od ljeta 2019. godine projekat je proširen na jedanaest opština.

Iz gradske vlade su poručili da im je bilo važno da uvrste poduzetništvo u sve razvojne planove. Prednosti podjele na četiri poslovne zone sa distrikt menadžerima najviše se ogledaju u uštedi i čuvanju resursa što se ne odnosi samo na ekološki aspekat, već uopšte izdatke za tekuće račune, logistiku, transport i slično.

Direktan kontakt distrikt menadžera s opštinama i službama u zastupanju interesa firmi, druga je velika prednost krovne marke “Vienna Business Districts”.

Pročitajte još

Popularno