Firma “Grimex”: Tajna uspeha je znanje i stalni poslovni angažman

Ivan Gros rodom iz Subotice je 1990. godine iz Zagreba sa porodicom došao u Beč. Gros kaže da je u kofer tada spakovao velike ambicije.

Već je 1993 .godine u austrijskoj prestonici osnovao konsultantsku firmu “Grimex” GmbH.

Za naš portal gospodin Gros kaže da je najpre počeo sa izvozom stoke iz Mađarske za Sloveniju i Italiju, dok je iz Mađarske izvozio velike količine žitarica. Zatim je prešao na energiju odnosno naftne derivate i bazna ulja.

Tokom 2012. godine došlo je do strateškog restrukturiranja firme GRIMEX CONSULT, koja se od tada prvenstveno bavi konsultantskim aktivnostima.

Pitali smo Ivana Grosa, vlasnika ove porodične firme, u čemu je tajna njegovog dvadesetpetogodišnjeg uspešnog poslovanja.

“Grimex nije prevashodno bio osnovan na novčanom kapitalu, već se temelji na znanju i stalnom poslovnom angažmanu. Sve zavisi od čoveka i tima sa kojim se radi”, kaže on.

Takođe ističe da je biti korektan i negovati partnersku saradnju jedan od glavnih faktora uspešnog poslovanja.

Grimex je od 2002. do 2009. u međunarodnoj trgovini doživeo svoj intenzivni razvoj. Posebno su poslovi doživeli kulminaciju u energetici, poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Drvo i drvene prerađevine Grimex je iz BiH i Hrvatske plasirao na tržište EU. Paralelno sa tim, firma je uspostavljala saradnju sa firmama iz Nemačke na projektima solarnih kolektora, a u Beogradu je bio angažovan u građevinarstvu.

Godine 2010. u firmi je zaživela potpuno nova poslovna strategija, ali saradnja sa partnerima od ranije je nastavljena, a glavne zasluge za to nosi upravo konsalting. Grimex je počeo intenzivnije da se bavi konsaltingom i to usmerenim na poslovnu saradnju tehnološki visoko razvijenih evropskih zemalja sa zemljama bivše Jugoslavije.

Godine 2012. i 2013. dolazi do značajnijeg otvaranja promovisanih ideja i programa. Na taj način Grimex je mogao da usmeri realnu podršku regionalnih državnih resora za dolazak investitora iz Austrije i Nemačke, a samim tim i da korak po korak sklopi veštačke političke pukotine i da natera ex- jugoslovenske zemlje na saradnju.

Privrede regiona da bi bile uspešne moraju međusobno da sarađuju i da se neposredno udružuju.

Grimex perspektivu Zapadnog Balkana vidi u formiranju zajedničkog tržišta.

Strateški cilj zemalja Zapadnog Balkana u narednom periodu morao bi biti nastavak intezivne trgovinske saradnje sa članicama Evropske unije i CEFTA sporazuma.

Izvršni direktor firme je mladi i ambiciozni Aleksandar Gros koji četiri godine operativno rukovodi poslovima. On kaže da je velika čast ali ujedno i odgovornost biti na čelu porodične firme. Aleksandar je i generalni sekretar SEEBDN-a, mreže za razvoj poslova jugoistočne Evrope.

Pročitajte još

Popularno