Ko hrani golubove u Beču plaća kaznu do 50 evra

Golubovi u Beču ne smeju da se hrane, a ko to ipak čini, rizikuje da plati kaznu od 50 evra. Više je razloga za to, a jedan od njih je „Ko hrani golubove, hrani i pacove“.

U Beču živi oko 130.000 do 150.000 golubova. To je manje nego sedamdesetih godina prošlog veka, ali njihov životni prostor se još više sužava jer se sve više potkrovlja pretvara u stambeni prostor, čime oni gube mesta za pravljenje gnezda. Mnogi ljudi, pogotovu stariji, odlaze u parkove i hrane golubove u uverenju da tako pomažu tim „jadnim“ životinjama.

Zapravo ko hrani golubove misli da štiti te životinje, što je pogrešno. Ostaci hrane i druge životne namirnice namenjene čoveku, štete životinjama. One posle uzimanja takve hrane pate i obolevaju. Prekomerna i neodgovarajuća hrana imaju za posledicu bolesne i povređene životinje.

Osim toga se ukazuje da se hranjenjem golubova samo pojačava najezda pacova u gradu. Zato Grad Beč stalno napominje „Ko hrani golubove, hrani pacove“.

Da bi se to sprečilo,  nadležna gradska inspekcijska služba i čuvari javne čistoće u Beču (Waste-Watscher) češće kontroliše popularne lokacije za ovu vrstu aktivnosti. Može se desiti da budete opomenuti , a često i  kažnjeni. Za nedozvoljeno hranjenje golubova je predviđena kazna u visini do 50 evra.

(dijaspora.tv)

Pročitajte još

Popularno