Nova pravila o ulasku u Austriju od 19. decembra

Ministarstvo zdravlja Austrije izdalo je danas novu uredbu kojom se reguliše ulazak u Austriju za vrijeme praznika.

Nova uredba stupa na snagu 19. decembra. Prema ovoj uredbi, svako ko bude ulazio u Austriju moraće u desetodnevni karantin, koji može da prekine najranije nakon pet dana izolacije, negativnim testiranjem – PCR ili antigenskim testom. Test se radi o sopstvenom trošku.

Na ulasku u zemlju moraće se popuniti određeni formular o karantinu, a putnicima se preporučuje da taj formular unaprijed odštampaju i ispune. Karantin će moći i da se prekine ako neko namjerava da prijevremeno napusti Austriju, to jest za vrijeme trajanja karantina, ali mora da smanji na najmanji mogući nivo rizik infekcije.

Postoji nekoliko izuzetaka koji su navedeni u uredbi, pa tako u karantin neće morati:

1. Svi putnici koji dolaze iz Australije, sa Islanda, Japana, Novog Zelanda, Norveške, Južne Koreje, Urugvaja, Vatikana, i Finske i Irske (ovo važi samo ako se osoba u tim zemljama zadržala bez prestanka najmanje deset dana).

2. Osobe koje redovno dolaze u zemlju radi posla, a među njima su njegovatelji osoba.

3. Poslovni putnici, osobe koje su bile u humanitarnoj misiji, lica koja su dobila poziv od suda, medicinsko osoblje koje prati bolesnika, diplomate sa odgovarajućom legitimacijom ne moraju u karantin ukoliko imaju ljekarski atest sa sobom ili negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 72 sata. Ova lica, ako testiranje sprovedu u Austriji mogu prekinuti karantin čim dobiju negativan rezultat testiranja.

4. Bez testa mogu ući osobe koje najmanje jednom mjesečno iz porodičnih razloga dolaze u posjetu ili u posjetu životnom partneru.

5. Takođe i sve osobe koje dolaze u interesu Austrije, tranzitni putnici.

6. Osobe koje ulaze u Austriju iz nepredvidivih, neodloživih razloga kao što su teška oboljenja, smrtni slučaj, sahrane, rođenja djeteta.

 

(dunav.at)

Pročitajte još

Popularno