U Austriji osuđeni kriminalci i ubice dužni da plaćaju porez

I kaju da plaćaju porez u Austriji, a visina poreza se određuje na osnovu visine utajenog novca, presudio je nedavno suriminalci mord u Austriji.

Finansijskim vlastima su svi u obavezi da plaćaju porez bilo da su stekli legalno ili nelegano prihode, jer bi pravljenje razlike dovelo do neravnopravnog tretmana građana.

Taj stav ide tako daleko da je i makro, koji je silom terao žene na prostituciju, bio suočen sa sudskim postupkom zbog utaje poreza.

Prema sili za poreske vlasti nema nikakve veze, jer njih samo zanima delatnost kojom se bavio, a to je prostitucija koja je legalizovana.

U nedavnom suđenju pred sudom u Kornojburgu je jedan poslovni čovek, koji je već osuđen za prevaru, osuđen i na finansijsku kaznu u visini od 50.000 evra, zbog utaje poreza na novac koji je nelegalno stekao.

Finansijska prevara i utaja u većini slučaja podležu plaćanju poreza, a poreske vlasti redovno pokreću suđenja u ovakvim slučajevima.

Od poreza pošteđeni su pljačka i provala, jer se smatra da se ne radi o uobičajenim poslovima.

Zanimljivo je da, kada je reč o ubistvu po nalogu, savezni finansijski sud zastupa stav da je ubica dužan da plati porez, jer je sklopio poslovni dogovor.

Pročitajte još

Popularno