Značajan porast novih psihoaktivnih supstanci u Beču

Centar za informisanje i savetovanje o rekreativnim drogama, njihovim efektima, neželjenim posledicama i rizicima „Checkit!“ je deo bečkog Zavoda za bolesti zavisnost. U saradnji sa Kliničkim institutom za laboratorijsku medicinu centar sprovodi projekat koji se bavi istraživanjem aktuelnih trendova i promena na tržištu kada je konzumiranje droga u pitanju.

Korisnici rekreativnih droga mogu da predaju psihoaktivne supstance na analizu na različitim mestima, na događajima, u samom centru ili u apotekama sa kojima „Checkit!“ sarađuje. Centar pored rezultata nudi informacije o smanjenju štetnosti i psihosocijalno savetovanje.

Od 1.336 psihoaktivnih supstanci koje su analizirane u 2021. godini 59 odsto je imalo očekivani psihoaktivni sastojak. U 27 odsto slučajeva je pronađen neočekivani ili isključivo neočekivani sastojak, dok je u 14 odsto analiziranih uzoraka moralo da se izrekne upozorenje. „To može biti sastav koji je posebno štetan po zdravlje ili izuzetno visok sadržaj aktivnih supstanci“, izjavila je Betina Helblinger, rukovodilac centra.

Prvi put posle 2010. godine došlo je do porasta broja novih psihoaktivnih supstanci u odnosu na prethodnu godinu. „To je prvenstveno zbog sintetičkih kanabinoida koji su otkriveni u kanabisu i sve više se otkrivaju od kraja 2020. godine“, objašnjava Helblinger. Za sada jedva da postoje značajne informacije o efektima, doziranju, neželjenim posledicama i mogućim dugoročnim posledicama novih supstanci.

Najčešće ispitivana supstanca, više od jedne četvrtine uzoraka, jeste kokain. Samo 50 odsto uzoraka je sadržalo kokain kao aktivnu supstancu, dok je u 37 odsto uzoraka pronađen levamisol koji može dovesti do alergijskih reakcija, oštećenja centralng nervnog sistema i promena u krvnoj slici. Ekstazi je sa 23 odsto bila supstanca sa najviše izrečenih upozorenja. Uprkos činjenici da 87 odsto uzoraka ekstazija sadrži isključivo MDMA kao aktivni sastojak, treba biti oprezan, jer mnogo tableta sadrži visok ili veoma visok udeo MDMA.

„Izgled, miris ili konzistencija ne govore ništa o stvarnim sastojcima psihoaktivnih supstanci. Zato je provera najefikasniji način da se rizici svedu na minimum. Pored toga kroz naučnu evaluacija dobijamo pregled aktuelnih trendova i mogućnost da brže reagujemo, ukoliko je neophodno“, izjavio je Evald Lohner, koordinator za psihijatriju i bolesti zavisnosti grada Beča.

(Dunav.at/Foto: Raimond Klavins)

Pročitajte još

Popularno