Kompaniju “Alumina” posjetili studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle

Grupa studenata Tehnološkog fakulteta iz Tuzle  boravila je danas u kompaniji „Alumina“ u okviru redovne studentske prakse.

Pored obilaska proizvodnih odjeljenja i fabričkih laboratorija u „Alumini“, budući diplomirani inženjeri tehnologije imali su mogućnost da se na licu mjesta upoznaju i sa proizvodnim ciklusom u ovoj fabrici.

Vodeći inženjer u Sektoru za razvoj  Vladislav Sekulić kaže da su gostima iz Tuzle predstavili i nove proizvodne pogone u „Alumini“, gdje se proizvode silika gel, specijalni zeoliti i fino precipitirani hidrati, kao jedni od novih proizvoda u ovoj kompaniji.

-Ovo je prva posjeta studenata Tehnološkog fakulteta iz Tuzle našoj fabrici – rekao je Sekulić, naglašavajući da “Aluminu“ često posjećuju i studenti sa drugih fakulteta, prije svega iz Republike Srpske i  Srbije.

U „Aluminu“ je stiglo dvadesetak studenata treće i četvrte godine odsjeka hemijsko inženjerstvo i tehnologija,  sa tri profesora sa katedre za fizikalnu i elektro hemiju, te dekanom Tehnološkog fakulteta Seadom Ćatićem.

-Sigurno da ovakve posjete za naše studente, buduće tehnologe, znače novo iskustvo i priliku da obogate svoje teorijsko znanje – kaže profesorica Amra Odobašić, dodajući da u okviru svog programskog rada, studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle često posjećuju velike privredne sisteme u BiH, čija je djelatnost rada srodna njihovom smjeru studiranja.

(A.M.)

Pročitajte još

Popularno