U Beču nastaje jedan od najmodernijih obrazovnih kompleksa u Europi

Jedan od najvećih evropskih projekata urbanog razvoja koji se provodi u bečkoj gradskoj četvrti „Seestadt Aspern” pobuđuje interes brojnih međunarodnih stručnjaka. Radi se o novom urbanom središtu koje je primjer najbolje prakse u području istraživanja energetski učinkovitog urbanog planiranja.

Izgrađeno je na temelju inovativnih i „pametnih” koncepata, a uskoro će biti bogatije za još jedan obrazovni kompleks. Naime, do jula 2021. godine tamo će biti izgrađen novi kompleks zvan „Aspern Nord” u sklopu kojeg će se nalaziti razne obrazovne ustanove za djecu u dobi do 14 godina.

U projektovanje i izgradnju kompleksa takođe su implementirana energetski učinkovita rješenja, čime će nastati jedna od najmodernijih takvih zgrada u Evropi u pogledu upravljanja energijom.

Napredan energetski koncept između ostalog obuhvata automatizaciju grijanja, klimatizacije i ventilacije u zgradama kroz središnji sistem za upravljanje energijom koji omogućava sveobuhvatnu optimizaciju energije i uštedu troškova. Ovaj koncept posebnim čine i zemljane sonde koje ljeti iz zemlje crpe toplinu, a zimi hladnoću te uz pomoć toplinskih pumpi stvaraju ugodnu temperaturu u prostorijama.

U istraživački projekt „Aspern Smart City Research” (ASCR) uključeni su firma „Siemens”, bečko gradsko preduzeće „Wien Energie”, preduzeće za distribuciju električne energije i prirodnog plina „Wiener Netze” i Grad Beč.

U sklopu tog projekta stručnjaci u ovoj četvrti još od 2013. godine proučavaju i razvijaju energetski učinkovita rješenja u urbanim područjima koja se temelje na obnovljivim izvorima energije.

U proteklih sedam godina prikupljena je velika količina podataka vezanih uz područje energetike, razvijena su brojna prototipska rješenja i prijavljena je nekolicina patenata. Stečena znanja primjenjuju se i u izgradnji novog obrazovnog kompleksa, ali zasigurno će to biti slučaj i s budućim građevinskim projektima u austrijskoj prijestolnici. Imajući to u vidu, cilj je ovog projekta doprinijeti održivom razvoju, zaštiti okoline i smanjenju troškova u korist građana i grada.

(cropc.net)

Pročitajte još

Popularno